Me

No User

You must log in to access your account.

Windir

Windir

Windir - Svartesmeden og Lundamyrstrollet

Best windir song, taken from the arntor cd Want this song in better quality? Then buy the album "Arntor" Lyrics: Svartesmien budde pao Bjeddla i Saogndal. Da va dai daga dao ra draiv trådl i adle grende, or haug å hamra, adle staa i frao, å gjore jabnast ubya. Some hadde tihelde aolmannavegen å skremde live ao farande fålk itte aodaga; da felaste ao dissa va Lundemyrstrodle so hildt seg pao Londamyri midt i tjokkaste bøgdi. Svartesmien aotte ait trållsverd, Flusi nabne va. So hende da ain laurdagskveld at han etla seg pao utfer. Han stelde seg, stakk Flusi i slirao, tok ni bakkadn å følde vegen haim onde londadn dar han hadde myri framføre seg. Ho skjain å blainkte i maonaskjine. Å no saog han Londamyrstrådle so laog å sov, styggjele stort å hadde braitt seg midt ut yve myri. Men dao rann sinne i svartesmien, aotte han makt å sverd, so fekk han no råyna daim bi gjera ende pao uvite. Darme raiv han Flusi å rik staole rett i bringao pao ra. Dao vakna fodla trådle å skvatt opp, da vrai seg onde styngjen å fraista kvitta seg me sverdet. "Stikk å drag" skraik trådle å tainkte å fao Svartesmien ti å dra sverde aott seg atte. "Lat staonda so staind ti maondags" sa smien, å darme drog han vegen sin viare ti sjøs. No laut trådle ti. Dao Svartesmien for haimatte, va ra daudt, å so stakk han Flusi i slirao. Men dao åpna ra seg tri porta hiti Låftesnesfjedle, å utao dai urde å krauk ra trådl, smaoe å store. "No e bestn daue, no e bestn daue!" skraik rai. So kom dai å tok Londamyrstrådle mødlo seg å drog ra me aover fjorn å inn igjøno ran støste portn. Dar kvark trådlatye. Siao lit portadn seg atte, å fjedle gjåymde ra skremlige følgje i faonge sitt. I laonge tie ittepao ottast fålk å fara her, å helst om kveldadn. Da blainkte so onderle rao nire pao myri i maonaskjine. Skrymsledn råyvde seg, å ri tyktest håyra trådlaskrik gjøno daln. Kan henda trådli va attekåmne.

Videos

Windir - Kampen

http://www.windir.no/

Windir - Saknet (Subtitulado)

En el asterisco de "Extraño" señalo que Saknet se traduce como extrañar o anhelar.

Windir - Fagning

From the album Likferd.

Windir - Mørkets Fyrste

Genre: Black/folk/viking metal Origin: Norway Album: Det Gamle Riket.

Windir - Svartesmeden Og Lundamyrstrollet

From Sognametal.

Interview with Valfar of Windir on NRK

This video was encoded from Windir's Sognametal DVD. No English subs, sorry. Feel free to comment the translation! R.I.P..

Windir - 1184 - Todeswalzer

R.I.P. Valfar /,,/

Windir- Blodssvik (Live)

The song Blodssvik off the album Likferd played live with Vegard (Valfar's brother) and Cosmocrator on vocals. Feel free to request any other songs from the ...

Windir - Fagning

From the album Likferd Lyrics: Merka ha de faott at landet uten konge har gaott Saknet itte grid e stort i slik ein krig Harde tider ha da vore for landet Me...