metally.net

MANIAC BUTCHER LYRICS


album: "The Incapable Carrion" (1994 DEMO)

Jesus Christ
The Bond to God
Expansion of the Church
Awakening in Death
Holy War
Creation

album: "Barbarians" (1995)

Barbarians
Catheclasm
Holy Father
Hell
Second Creation
The End Of Messiah

album: "Lucan-Antikrist" (1996)

Treachery
Midnight Empire
Lucans
Castle of Saaz
The Last Battle
The Judgment Day

album: "Krvestreb" (1997)

Emperor of Blue Sky
Eyes of the Victim
A Song of Black Ravens
Death to False Ones
The Last Warning
Krvestreb

album: "Cerná Krev" (1998)

Lza Okolní, Chátra Všeobecná, Jakož I Veškerá Chamraď Nepotřebná
Rada Užitečná, Kterak Stáří Dožíti, A Taktéž Doporučení Vhodné Pro Život A Přežití
Šílený +ezník, Rovněž Znám Jako Maniac Butcher V Jazyce Englickém
Žíznění Po Krvi, Však Všeobecně Známému Vampyrismu Ne Zcela Podobné
Přání Nezvyklé Až Prapodivné, Jehož Naplněním Následkch Neobvyklých Lze Docíliti
Nesmrtelnost I Věčnost, Zpsobeny Prolitím I Následným Požitím Značného Množství Lidské Krve

album: "Invaze" (1999)

Všehomír Vseškerý, Ríší Smrti I Polem Bitevním Od Samých Věkůch Počátkůch
Bídná Smrt Neslavná Či Sláva Nesmrtelná, Volba Toť Jest Veskrze Jednoznačná
Myšlenky Krvelačné, I Jiné Potřebnosti Všeliké, Pro Zdárný Průběh Bitvy Výhodné
Běsnění Bitevní Právě Počíná, Neb V Tomto Okamžení Hodina Půlnoční Odbývá
Řemeslo Válečné, To Jest Mi Chlebem Všedním I Taktéž Kratochvílí Sváteční
Invaze Všeničící, Přinášející Slávu Nehynoucí Vítězům I Smrt Nezvratnou Poraženým
Invaze

album: "Epitaph" (2000)

What's Good For Me, That Good is....
Crucial Battle of Blood Successfully Over Is, ...
In the Shades of Storming Mountains....
So Many Murders Have Been Happening...
Experience and Final Wisdom...

Copyright 2005 Metally.net | Privacy Policy | Contact Us | Site Map | Search