metally.net

VINTERSORG LYRICS


album: "Till Fjälls" (1998)

Rundans
För Kung Och Fosterland
Vildmarkens Förtrollande Stämmor
Till Fjälls
Urberget, Äldst Av Troner
Hednad I Ulvermånens Tecken
Jökeln
Isjungfrun
Asatider
Fångad Utav Nordens Själ

album: "Hedniskhjaertad" (1999)

Norrland
Stilla
Norrskensdrömmar
Hednaorden
Tussmörkret

album: "Odemarkens Son" (1999)

När Alver Sina Runor Sjungit
Svältvinter
Under Norrskenets Fallande Ljusspel
Manskensmän
Ödemarkens Son
Trollbunden
Offerbäcken
I Den Trolska Dalens Iljärta
Pa Landet

album: "Cosmic Genesis" (2000)

Astral & Arcane
Algol
A Dialogue With The Stars
Cosmic Genesis
Om Regnb¥gen Materialiserades (If The Rainbow Materialised)
Ars Memorativa
Rainbow Demon
Naturens Galleri (The Gallery Of Nature)
The Enigmatic Spirit

album: "Visions From The Spiral Generator" (2002)

Quotation
Vem Styr Symmetrin
A Metaphysical Drama
Universums Dunkla Alfabet
E.S.P. Mirage
Spegelsfären
The Explorer
A Star-guarded Coronation
Trance Locator

album: "The Focusing Blur" (2004)

Prologue Dialogue - The Reason
The Essence
The Thesis's Seasons
Matrix Odyssey
Star Puzzled
A Sphere In A Sphere? (To Infinity)
A Microscopical Macrocosm
Blindsight Complexity
Dark Matter Mystery (Blackbody Spectrum)
Curtains
Artifacts Of Chaos
Epilogue Metalogue - Sharpen Your Mind Tools

Copyright 2005 Metally.net | Privacy Policy | Contact Us | Site Map | Search